Federated Collaborative Networks

On Wednesday December 12th 2012, the FCN group leader, Professor Dr. Hamideh Afsarmanesh, delivered an Inaugural Lecture, at the Aula of the University of Amsterdam, with the title: “Collaborative Adaptive Systems”.

The abstract of this Inaugural Lecture in Dutch appears further below, and you can find the video of this lecture here:

Collaboratieve Adaptieve Systemen

De huidige samenleving heeft een socio-technische structuur waarin systemen opereren die bestaan uit collectieven van heterogene technische componenten en autonome actoren. Om te kunnen concurreren en om te overleven laten deze collectieven hun componenten deelnemen aan flexibele, dynamische netwerken waarbinnen ze functioneren en samenwerken om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Individuen, organisaties en intelligente apparaten zijn actoren in dergelijke Collaboratieve Adaptieve Systemen (CAS) die verschillende schalen van tijd en ruimte kennen. De grenzen van een CAS zijn vloeiend, al kan in specifieke gevallen een CAS alleen bestaan uit knopen die onderling nauw verbonden zijn en kan het ervoor kiezen te opereren als een netwerk met gesloten grenzen.
Wij ontwikkelen abstracte modellen om daarmee collectieve interacties binnen gedistribueerde CAS te bestuderen. We richten ons op het ontwerpen en de ontwikkeling van CAS en op de principes volgens welke deze opereren. Thema’s zijn de definitie van samenwerkingsprocessen gebaseerd op competenties, de constructie en analyse van referentiemodellen, het ontwerpen en construeren van collectief gedrag van agenten gebaseerd op beloften en overeenkomsten, architecturen voor samenstelling van data en van diensten (services), intelligente beslissingsondersteuning en consensus over gedeelde percepties ten behoeve van waardering en beloning/sanctie.

Categories: Events